PRAVIDLA NÁMI POŘÁDANÝCH AKCÍ
Přečtěte si prosím níže uvedená pravidla, kterými se řídí naše akce. Akce které pořádáme pro všechny hráče airsoftu bez ohledu na to jestli jsou u nás registrovaní označujeme jako "Open game". Ve druhé části je též uvedeno doplnění pravidel pro speciální akce, určené výhradně pro uživatele registrované na AIRSOFTGODS.CZ (označované jako "Members only"). Všechna pravidla jsou upravena naposledy 1.4.2016

Obsah:
1. Úplné znění pravidel pro akce typu "Open game"
2. Doplnění pravidel pro speciální akce "Members only"
ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL PRO AKCE TYPU "OPEN GAME"

Zde jsou vypsána úplná pravidla, kterými se řídí všechny námi pořádané akce pro veřejnost (označované jako "Open game"), není-li v podrobném popisu konkrétní akce, které se chcete zúčastnit uvedeno jinak. Vše je přehledně rozděleno na "Bezpečnostní pravidla" a "Všeobecná pravidla".


Bezpečnostní pravidla našich akcí

01. Naše akce jsou určeny pro osoby starší 18ti let. Některých akcí se smí účastnit i mladiství (15-18 let) nebo výjimečně i mladší, pouze však za předpokladu, kdy nám dá jejich zákonný zástupce (např. rodič) písemné svolení, nebo se sám zúčastní dané akce. Na námi pořádaných akcích ručí každý hráč sám za sebe a za své chování a to od okamžiju příjezdu na akci, až po odjezd z akce. V hráčů, kteří nemají trestní odpovědnost, odpovídá za jejich činy zákonný zástupce. Pokud někdo někomu způsobí jakoukoliv újmu, zranění nebo se sám zraní v souvislosti s níže uvedenými rizikovými faktory, pořadatel za to nenese odpovědnost. Při pohybu po prostoru, ve kterém se akce odehrává, je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Akce se odehrávají v lesích, na bývalých vojenských základnách, nebo opuštěných objektech se zhoršenou statikou. Vyskytovat se tu mohou neoznačené díry, příkopy, okopy, kameny, skály, kluzká místa, kanály bez poklopů, sklo, desky s trčícími hřebíky, pohozené kabely, ocelová lana, železa trčící ze země, či ze stěn a stropů a statika objektů je ve špatném stavu čemuž je nutné přizpůsobit své chování. Přihlášením na akci potvrzujete, že všechny výše uvedené skutečnosti berete na vědomí a že se akce chcete zúčastnit i s vědomím výše uvedených rizik a dále že se budete chovat v souladu s pravidly portálu AIRSOFTGODS.CZ. Neznalost pravidel neomlouvá.

02. Každý hráč musí mít bezpodmínečně nasazeny ochranné brýle určené pro airsoft (které ochrání oči při střelbě na akci povolenými zbraněmi a to ze všech možných úhlů). To platí nejen během akce samotné, ale i na mrtvolištích, u občerstvení a i na parkovišti. Na všech těchto místech totiž hrozí nebezpečí zásahu ať už od nechtěného výstřelu zbraně, nebo odrazu kuličky při zastřelování zbraní některého z účastníků hry. Za ochranné brýle nejsou považovány dioptrické ani sluneční brýle (ty vám lehce rozstřelí kterákoliv airsoftová zbraň). Neuposlechnutí tohoto pravidla a jejich nepoužití, sundání nebo nošení tak, že nekryjí oči ze všech úhlů je na vlastní riziko. Za případná zranění takto vzniklá nese odpovědnost sám postižený, nikoliv střelec.

03. Dodatečné ochranné pomůcky jsou vítány ačkoliv nejsou povinné. Při hře často dochází k drobným poraněním vlivem střelby na krátké vzdálenosti nebo silnějšími zbraněmi. Důrazně tedy doporučujeme vzít si se sebou například ochrannou masku, taktické rukavice, šátek kolem krku, suspenzor, přilbu, pokrývku hlavy nebo další pomůcky, které ochrání proti zranění citlivých částí těla. Výrazně tak snížíte rizika zranění (v podobě drobných modřin, podlitin nebo jiných krvácivých zranění), která jsou při hře airsoftu zcela běžná a je nutné s nimi počítat.

04. Hráčí se musejí řídit pravidly dané akce a pokyny organizátorů. Přečtěte si vždy pečlivě pravidla dané akce ať nejste zaskočeni například omezením úsťové rychlosti (kterou vaše zbraň například nesplňuje) nebo nutností vzít si se sebou povinou výbavu (například svítilnu nebo červenou blikačku na noční akce apod.).

05. Při některých akcích se můžou v herním prostoru vyskytnout ve výjimečných případech nezúčastněné osoby, které označujeme jako civilisty (zpravidla se jedná o cyklisty, lesníky, houbaře, pejskaře, lidi na procházce nebo třeba policisty). V případě, že se s takovouto osobou setkáte nebo ji někde zahlédnete, zvolejte co nejhlasitěji "CIVIL!". V tu chvíli se musí přestat střílet a hra se musí pozastavit tak, aby nedošlo ke zranění těchto osob. Co nejrychleji zajistěte příchod organizátora (vysílačkou na kanálu č. 8) a ten se postará o bezpečný a co nejrychlejší odchod těchto osob. V případě že bojujete a uslyšíte od někoho zvolání "CIVIL!", přestaňte hrát, zůstaňte na svém místě a napomozte rozšíření informace o civilistech také zvoláním hesla "CIVIL". Hra může pokračovat po odchodu civilistů a to zvoláním hesla "HRA!", nebo "HRAJEM".

06. Nošení zbraní kategorie D (mimo jiné i airsoftových zbraní) na veřejnosti podléhá zákonům a legislativě platné v České republice. Při přenášení zbraní z parkovišť, která jsou zpravidla na veřejně přístupných místech upozorňujeme na nutnost přenášet tyto zbraně skrytě tak, aby nešla vidět zbraň, kontura zbraně ani žádná její část. Zastřelování zbraní pak provádějte výhradně v prostoru konání akce (ne na parkovištích), nebo na jiném místě, které určí organizátor. Při nedodržení tohoto pravidla se dotyčný vystavuje riziku stíhání PČR.


Všeobecná pravidla našich akcí

   01. Platný zásah
   02. Neplatný zásah
   03. Nepřiznávání
   04. Výzbroj
   05. Fair Play (čestné chování)
   06. Mrtvoliště
   07. Slušné chování
   08. Zákazy
   09. Pyrotechnika
   10. Životní prostředí
   11. Střelnice
   12. Výběr strany, označení stran
   13. Zásah airsoftovým granátem
   14. Možnost vzdát se
   15. Fotografové
   16. Foto a video materiál
   17. Vozidla a jiná bojová technika
   18. Závěrečná doporučení01. Platný zásah
Jste-li během akce zasažen do těla, oděvu, helmy, výstroje, batohu nebo třeba boty zvednete ruku a zřetelně a nahlas oznámíte "MÁM". Přitom si můžete druhou rukou krýt obličej, nebo jiné citlivé partie do doby než vaše oznámení spozoruje nepřítel a než doletí poslední kuličky vyslané vašim směrem. Poté si nasaďte reflexní vestu a ihned se odeberete na své mrtvoliště nebo jiné místo určené organizátorem (neplatí při hře na mediky apod.). Nemáte-li reflexní vestu, při cestě na mrtvoliště jděte se zvednutou rukou, nebo se zbraní namířenou k nebi a vyjmutým zásobníkem, nebo se zbraní namířenou k nebi a pokrývkou hlavy nasazenou na hlavni. Zásah je platný nejen když jej cítite (formou bolesti), ale i když jej jen vidíte, nebo slyšíte. Hráč se nesmí chovat jako mrtvý v případě že hraje a nebyl zasažen. Na mrtvoliště odcházíte jako zasažený i v případě, že vám nepřítel na kratší vzdálenost (cca 0-3 metry) místo výstřelu oznámí "MÁŠ!" nebo pokud se k vám dostane na takovou vzdálenost že je schopný se vás například zezadu dotknout. Na mrtvoliště odcházíte jako zasažený i v případě, že vás omylem zasáhne vlastní hráč.

02. Neplatný zásah
Za neplatný zásah se považuje například trefí-li kulikča vaši zbraň. V takovém případě hlasitě a zřetelně zvoláte směrem ke střelci "ZBRAŇ", nebo "ZÁSAH DO ZBRANĚ" a pokračujete dál ve hře. Další případ při kterém je zásah neplatný, je dostanete-li kuličku která vás nezasáhla přímo, ale byla odražená. Jestli jste si opravdu na 100% jisti a viděli jste jak se kulička od nějakého předmětu odrazila, zvoláte jasně a srozumitelně "ODRAŽENÁ" a můžete dál pokračovat ve hře. Jako neplatný zásah není považován zásah vlastního hráče. Zasáhnete-li nedopatřením vlastního, zásah je platný a musí odejít na mrtvoliště stejně, jako by ho zasáhl nepřítel.

03. Nepřiznávání
Nepřiznávání nebude na našich akcích tolerováno. Všeobecně kazí hru a i požitek ze hry pro jednotlivé hráče a navíc je zcela v rozporu s jedním ze základních principů airsoftu a to fair play nebli čestným chováníním. Na naprosté většině našich akcí jsme zavedli systém číslování. Každý hráč obdrží při registraci číslovku, kterou musí nosit po celou dobu akce viditelně na hrudi a která slouží k jeho identifikaci. Stane-li se vám, že při hře opakovaně zasáhnete nepřítele a on vám nepřizná, nejprve ho upozorněte na skutečnost že dostal zásah. Pokud na vaše upozornění nereaguje a evidentně se nechystá odejít na mrtvoliště, zvedněte ruku (chovejte se jako zasažený hráč) a dojděte si k němu (na takovou vzdálenost, abyste mohli přečíst číslovku). Jeho číslo si  zapamatujte a po té se vraťte na svoje původní místo a pokračujte ve hře. Nebude-li vám chtít hráč číslovku ukázat, zavolejte organizátora, který situaci vyřeší (je vždy k dispozici na kanálu č. 8). Organizátor akce čísla hříšníků bude shromažďovat a bude-li se některé opakovat, hráč dostane BAN a na našich akcích už se neukáže.

04. Výzbroj
Pořádáme výhradně airsoftové akce a tak je na nich povoleno používat pouze zbraně výrobcem určené pro hru airsoft. Použité zbraně můžou být pouze na elektrický pohon (AEG), na stlačený plyn (GAS), nebo manuálně stlačený vzduch (MAN). Případné výjimky projednejte s organizátorem v dostatečném předstihu před termínem akce. Použité střelivo může být pouze celoplastové ve váhovém rozmezí od 0,12g do 0,36g a o průměru 6 mm, nebo 8 mm. Je přísně zakázáno používat kovové kuličky, kuličky s kovovým jádrem, skleněné kuličky a jiné než povolené střelivo. Do granátometů je povoleno používat pouze patrony na plastové kuličky o průměru 6 mm. Co se týče úsťové rychlosti zbraní, i v případě že se jedná o akci bez omezení, opakovací odstřelovací zbraně nesmí přesáhnout 200 m/s (měřeno s kuličkami o váze 0,2g) a všechny ostatní zbraně nesmí přesáhnout 150 m/s (měřeno s kuličkami o váze 0,2g). Odchylka maximální úťové rychlosti, kterou ještě povolujeme je 5 m/s.

05. Fair Play (čestné chování)
Airsoft je ve své podstatě založen na čestném chování a není možné aby bez něj fungoval. Proto se prosím řiďte hlavně bodem 1 (Platný zásah). Je nutné řídit se ale i dalšími pravidly. Například pravidlem tichosti zasažených hráčů. Mrtvoly ať už bezprostředně po zásahu, nebo při cestě na mrtvoliště, nesmí radit ostatním hráčům. Ačkoliv se to zdá jako minoritní problém, značně to kazí hru, takže jej prosím dodržujte. To stejné platí pro komunikaci vysílačkami. Mrtvoly nesmí používat vysílačky s výjmkou možnosti komunikace s organizátorem. Jako zasažení smíte komunikaci navázat až na mrtvolišti, kde můžete spřádat další plány, nebo taktiku proti nepříteli. Co se týče používání vysílaček, můžete používat kanály určené organizátorem. Odposlech nepřátelských kanálů je povolen avšak mluvení do nich nebo jejich rušení je zakázáno.

06. Mrtvoliště
je určeno k oživování zasažených hráčů. Po zásahu se hráč odebere co nejrychleji na svoje příslušné mrtvoliště (někdy označováno jako respawn), kde vyčká po předem stanovený čas (v závislosti na pravidlech akce) a následně se může vrátit zpět do hry. Střelba na nepřátelské mrtvoliště je zakázána, stejně tak přibližování se k němu a následná eliminace právě oživených hráčů. Ideální stav je, když se hráči soustředí na herní úkoly a nepřátelským mrtvolištím se zdaleka vyhýbají. Mrtvoliště slouží zpravidla i jako místo kde se můžou mrtví hráči domlouvat na další taktice a například naplánovat kam po oživení hromadně zaútočí. Opakuji že je zakázáno na mrtvolištích sundávat brýle. Kdekoliv může dojít ke střelbe a tak i k potencionálně nebezpečným situacím.

07. Slušné chování
V rámci slušného chování a zachování co možná největší bezpečnosti je vhodné při kontaktu na velmi krátké vzdálenosti (zpravidla 0-3 metry) raději vyřadit nepřátelského hráče slůvkem "MÁŠ!". Takto vyřazený hráč musí tento povel akceptovat a dále se chovat jako zasažený, načež opouští bojiště a vydá se na mrtvoliště. Dále je vhodné v rámci slušného chování, aby vyřazený hráč místo nadávek (nebo argumentů například na téma nemožnosti zásahu) raději poděkoval (že nedostal zásah, který mohl způsobit zranění) a co nejrychlej odešel. Střelbě do hlavy se na vyšší vzdálenosti nedá příliš kvůli nepřesnosti zbraní bohužel zamezit, to stejné platí při střelbě na osobu, které ze zákrytu vystupuje pouze hlava. Snažte se však takzvaným "headshotům" vyhnout v případech kdy je to možné. Je to nejen velmi bolestivé, ale na kratší vzdálenosti to může způsobit krvácivá zranění. Pokud vám někdo oznámí, že jste dostal, pokud možno bez debat a dohadů odejděte na mrtvoliště (střelec má mnohdy lepší přehled o trajektoriji kuliček a jejich "dopadišti"). Zabrání se tím zbytečným hádkám.

08. Zákazy
Je zakázáno užití návykových látek ovlivňujících chování hráčů. O požití alkoholu v kombinaci se zbraněmi pojednává Zákon o zbraních a střelivu, doporučuji prostudovat. Po ukončení akce a uložení zbraní do aut požití alkoholu možné je v rozumné míře. Je zakázáno střílet po zvířatech, po rozbitném majetku spadajícím k prostoru, ve kterém se akce odehrává, po rekvizitách patřících k acki (obzvlášť po osvětlení, oknech a jiných křehkých věcech), nebo tyto jiným způsobem ničit. Je přísně zakázáno úmyslně střílet z území na kterém se akce odehrává (zpravidla ohraničeném plotem, či zdí) na přilehlé pozemky, či veřejná prostranství. Je také zakázáno chovat se jako zasažený hráč v případě, že se nechystáte odejít na mrtvoliště, z herní plochy, či se nechystáte dojít si pro číslo hráče, který se zachoval v rosporu z pravidly a ba naopak se chystáte nadále pokračovat ve hře. Tímto chováním byste se zachovali velmi neférově vůči ostatním hráčům a hrubě byste porušili pravidla. Zakázáno je také vulgárně nebo dokonce fyzicky napadat nepřítele. Všechny situace se snažte vyřešit pokud možno v klidu nebo k vyřešení problému zavolejte někoho z organizátorů.

09. Pyrotechnika
Veškerá pyrotechnika a obzvláště ta co tvoří akustický hluk je na našich akcích vždy zakázána. Důvodem je, že jsou akce pořádány zpravidla v lesích, kde se výbušná pyrotechnika neslučuje s lesním zákonem. V případě, že se akce koná v budovách, většinou je to i v blízkosti zastavěných oblastí obcí, kde by pyrotechnika rušila obyvatelstvo. Na ostatních místech to nedovolují smlouvy s pronajímateli herních prostor. "Tiché" dýmovnice jsou zpravidla zakázány, nicméně někteří pronajímatelé dávají souhlas, že za vlhkého počasí je možno dýmovnice používat. Pro zjištění legálnosti užití dýmovnic čtěte pozorně pravidla dané akce.10. Životní prostředí
Myslete na to, že les a ani jiné herní prostory nejsou smetiště. Na námi pořádaných akcích jsou u občerstvení a na mrtvolištích vždy odpadkové koše nebo modré pytle určené pro sběr odpadu. Své odpadky si tedy prosím vemte s sebou domů nebo je vyhoďte do košů či pytlů. Výjimečně může být na některých akcích vyžadována střelba BIO kuličkami (střelivem, které si v přírodě samovolně rozloží). Na tuto skutečnost by byli hráči důrazně upozorněni v pravidlech dané akce. Při vstupu do prostoru by pak mohlo být organizátorem vyžádáno předložení střeliva ke kontrole.

11. Střelnice
Pro zastřelování zbraní, úpravu hop-up, nastavování kolimátoru a jiné úkony spojeném se střelbou je na akci určený prostor, kde si můžete tyto záležitosti bezpečně vyřešit. Pokud nevíte kde tento prostor je, kontaktujte organizátora, který vás k tomuto místu navede. Prostor střelnice je tu proto, aby se všude netvořily hloučky lidí, kteří střílí všemožnými směry a potenciálně tak ohrožují jak ostatní účastíky akce, tak případné nezúčastněné osoby.

12. Výběr strany, označení stran
Na naprosté většině akcí dochází k výběru stran účastníků až na akci samotné a to mezi registrací a brífinkem. Hráči mají možnost vybrat si stranu dle libosti, ačkoliv v poslední době bývají největší týmy přiřazeny k určité straně organizátorem, což má za následek vyváženější a kvalitnější hru. Označení stran je vyřešeno barevnou páskou na obou pažích všech účastníků. Nejčastěji modrou barvou pro jednu stranu a červenou pro protihráče. V případě většího množství stran přibývají další barvy pro další strany.

13. Zásah airsoftovým granátem
Jelikož je na našich akcích veškerá pyrotechnika zakázána, někteří hráči by ji chtěli nahradit plynovými granáty. To sice můžou, pokud z nich nebudou odlétávat nebezpečné šrapnely nebo jiné úlomky. Nebude to však mít žádný vliv na průběh akce. Zásah granátem je neplatný není-li v popisu akce uvedeno jinak.

14. Možnost vzdát se
V případě, že jste obklíčen nadměrnou přesilou a víte, že nemáte šanci přežít, nebo se obáváte zranění, máte možnost se vzdát. To provedete hlasitým zvoláním "VZDÁVÁM SE" nebo "MÁM", načež se se zvednutou rukou nebo reflexní vestou vydáte směrem k mrtvolišti jako zasažený.

15. Fotografové
Musí být označeni reflexními vestami a vybaveni ochrannými brýlemi, popřípadě jinými ochrannými pomůckami. Do fotografů se nesmí jako do osob s reflexními vestami střílet. Za případné poškození jejich výbavy nesou vlastní zodpovědnost, protože se pohybují v potenciálně nebezpečném prostředí a nikdo jim nemůže zaručit, že je nezasáhne zbloudilá kulička nebo že se vlastní vinou nedostanou do křížové palby. V případě že se aktivně nezúčastní akce, mají vstup na akci zdarma.

16. Foto a video materiál
Svojí účastí na akci dáváte souhlas ke zveřejnění fotografií a video nahrávek, které mohou být pořízeny kýmkoliv, kdykoliv během akce, před ní, po ní i během přestávek. Fotografie a videa slouží jako prezentace akce a nemají za cíl nikoho zesměšňovat nebo jinak ponižovat. Vzhledem k tomu že jsou fotky pořizovány na sportovní akci, vše je v souladu i s novým nařízením GDPR. Pokud se akce chcete zúčastnit a přitom nesouhlasíte s tímto bodem, doporučujeme hrát v nějaké ochranné masce, nebo kukle, která vám zakryje obličej. Pokud nesouhlasíte s pořizováním fotek, prosíme abyste se našich akcí neúčastnili.

17. Vozidla a jiná bojová technika
Pokud se jedná o akci, při které herní plochu protíná veřejná pozemní komunikace, hráči jsou na to předem upozorněni a po civilních vozidlech je pochopitelně přísně zakázáno střílet. Dále se nesmí jakkoliv bránít jejich průjezdu, ani je jinak omezovat a je vhodné chovat se tak, aby jsme pokud možno nebyli spatřeni. Pokud se jedná o akci, která je doplněna o vozidla nebo jinou motorizovanou techniku, nesmí se po nich střílet pokud není v pravidlech uvedeno jinak. Nesmí se střílet ani po osobách v těchto dopravních prostředcích a to do doby, než z nich vystoupí a dopadnou oběma nohama na zem.
18. Závěrečná doporučení
Pokud se nehraje (před začátkem hry, při registraci, na brífingu, po ukončení hry), dále pak při cestě na mrtvoliště, na mrtvolišti samotném, během polední pauzy atd. je vhodné mít zajištěnou zbraň a prst mimo spoušť. Důrazně také doporučujeme mít vyjmutý zásobník ze zbraně. Těmito opatřeními zabráníme zbytečným nehodám. Při výše uvedených situacích není povoleno střílet na osoby ať už z žertu, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.
DOPLNĚNÍ PRAVIDEL PRO SPECIÁLNÍ AKCE "MEMBERS ONLY"

Pravidla speciálních akcí "Members only" pro uživatele registrované v sekcích "Level 1" a "Level 2" zcela vycházejí z pravidel akcí typu "Open game". Doplněna jsou pouze o níže uvedená pravidla.

Akce, které pořádáme výhradně pro uživatele registrované na "airsoftgods.cz" označované jako "Members only" mohou být nebezpečnější, než je obvyklé. Při akcích se můžete setkat s přepravou osob na korbě nákladního automobilu, bez užití bezpečnostních pásů nebo jiných aretačních prostředků. S tím souvisí riziko vypadení během jízdy a s tím způsobené vážné zranění nebo smrt. Dále se můžete setkat s přesunem na motorových člunech po vodní hladině. S tím souvisí bezprostřední riziko utonutí nebo ztráty, či poškození zbraní a dalšího majetku. Uživatelé budou vybaveni záchrannými vestami aby se riziko utonutí minimalizovalo, ale i tak je nutno počítat se všemi eventualitami a před akcí je nutno podepsat reves, kde potvrzujete že jste si vědomi všech rizik a že všechny výše uvedené činnosti konáte na vlastní zodpovědnost a na vlastní nebezpečí.

Akce "Members only", jsou vždy určeny pouze pro hráče registrované na "airsoftgods.cz" a jsou jinak veřejnosti nepřístupné. Tímto tedy žádám aby registrovaní uživatelé nepodávali informace o místě, datu a času konání chystaných akcí jiným uživatelům v těchto sekcích neregistrovaným. Pokud by se stalo, že by neregistrovaní hráči dorazili na akci určenou pouze pro uživatele airsoftgods.cz, stejně by na akci nebyli v žádném případě vpuštěni a vznikaly by zbytečně nepříjemné situace.