POTVRZENÍ PRO MLADISTVÉ

Kliknutím na odkaz níže si můžete stáhnout formulář pro účast mladistvých osob (ve věku mezi 15-18 lety) na našich akcích. Tento formulář musíte vytisknout, nechat vyplnit všechna místa označena červeně vaším zákonným zástupcem (zpravidla rodičem) a donést jej na akci. Pro účast může být namátkově vyžadováno předložení občanského průkazu pro ověření věku účastníka. Pokud OP nebude předložen, hráč nebude vpuštěn do areálu.

Potvrzení pro mladistvé hráče (ve věku mezi 15 a 18 lety)
POTVRZENÍ PRO MLADŠÍ 15 LET

Na některých akcích je výjimečně povolena i účast hráčů mladších 15ti let (ověřte si, že akce na kterou se hlásíte opravdu podporuje vstup hráčů mladších 15ti let!). Je to však pouze za podmínky účasti zákonného zástupce, který bude muset být přítomen po dobu trvání celé akce. Dále musíte mít vyplněný speciální formulář pro tento účel, který je nachystán pro stažení níže. Tento formulář musíte vytisknout, nechat vyplnit všechna místa označena červeně vaším zákonným zástupcem (zpravidla rodičem) a donést jej na akci.

Potvrzení pro hráče mladší 15 let