Vítejte na stránkách airsoftgods.cz, které jsou určeny všeobecně pro hráče airsoftu a dále pak i pro specifickou skupinu hráčů, kteří mají zájem účastnit se eventů na vyšší úrovni taktiky a týmové spolupráce, spolu s dalšími stejně smýšlejícími hráči (ostatními členy airsoftgods.cz). Pořádáme různorodé airsoftové eventy po celé Moravě, převážně pak v Moravskoslezském kraji s kapacitou do 200 účastníků.
FLASH NEWS  >>>
08.01 - na airsoftkoalici jsme otevřeli veřejnou registraci na akci "ICEMAN 3" / cílem je získat v součtu s AS Gods 30 hráčů
30.11 - akce, kterou jsme vybrali na náš letošní poslední termín 16.11 bude "Oil Nation 10" / informace na airsoftkoalici
21.10 - nahradili jsme původně plánovanou akci "Icebox 3" za "The Battlefield 3", která se uskuteční ve stejném termínu
Iceman 3 v plánu na leden
05.01.2020
Jako první akci roku plánujeme již několik let akce ze série Iceman. Pozvánky s informacemi o datu a místě konání již byly rozeslány všem členům airsoftgods, kteří budou mít přednostní možnost registrace a vstup zdarma. Pokud se všech 30 volných míst nepodaří zaplnit, bude později registrace otevřena i na koalici.


Standardní pravidla akce zůstanou zachována dle předchůdců. Zbraně smí používat pouze tlačné zásobníky, nesmí překročit 130 m/s s našimi 0,20g kuličkami. Nově platí pro plynovky a manuální zbraně limit v Joulech, který je stanoven na 1,68J s  našimi 0,40g kuličkami. Tolerance měření jsou 5 m/s a 0,13J.
Dvacet-dvacet
02.01.2020
Jakožto každý rok děkujeme všem hráčům, kteří se účastnili některé z našich akcí v roce 2019, členům airsoftgods i ostatním, kteří nám pomáhali nebo byli spojeni s našimi dalšími činnostmi. Všem přejeme úspěšný rok 2020 a doufáme, že se na některé z našich nadcházejících akcí opět shledáme.

Tento rok se nám z důvodů pomalé registrace účastníků nebo nedostatku času bohužel podařilo uspořádat minimum unikátních akcí označovaných jako "Airsoftgods RED". Doufáme však, že bude následující rok o tyto eventy o něco bohatší. Máme i jednu dobrou zprávu. Ačkoliv je CQB v Jakubčovicích již nedostupné, máme pro vás skvělý náhradní prostor pro pořádání soutěže GGC i v roce 2020.
Výsledky posledních dvou akcí série Guardian
29.09.2019
Jak dopadly akce "Guardian:9 (12th)" a "Guardian:3 (10th)" z víkendu (21-22.9)? První ze jmenovaných akcí se zúčastnilo přes 150 hráčů, což nás přesvědčilo o nutnosti zvýšit na budoucích akcích vstupné pro neregistrované hráče, abychom se tak pokusili snížit jejich počet.

Teď už k výsledkům akce Guardian:9. První hru ovládli modří hráči se  získanými 785 body. Červení přitom získali bodů 307. Při druhé hře se výsledky otočily a modří získali 347 bodů načež červení měli 645 bodů. V součtu obou her zvítězili modří.

Při desátém a zároveň posledním pokračování akce 
Guardian:3 (info v jednom z příspěvků níže) byly výsledky následující. Při první hře získali  modří 105 bodů, červení 305 bodů a zelení 60 bodů. První hru tedy vyhráli červení. Při druhé hře získali modří 65 bodů, červení 181 bodů a zelení díky násobení na stožáru č.1 celkem 256 bodů. Druhou hru vyhráli zelení. V součtu obou her vyhráli s velkým náskokem červení hráči s celkem 486 body.

Odkaz na několik fotek z obou akcí najdete v galerii.
Shrnutí průběhu eventu "Project Arurora"
28.09.2019
Poslední z našich projektů se točil okolo minových polí a jejich vyčištění pomocí ženistů. Akce se zúčastnilo okolo 130 hráčů, kteří se rozdělili do družstev a plnili úkoly vydávané generály. PMC (žlutí hráči), měli nejprve za úkol  objevit a transportovat ženisty, kteří byli někde v prostoru základny. Na tento úkol byla vyhrazena půl hodina , ale zabral nepoměrně více času. Žlutí získali informaci o tom, kde se jeden nachází, skutečná pozice byla ale zkreslená. Někteří ženisté byli zabiti a tak se podařilo získat pouze jednoho.


S tím ženistou se dařilo postupně ničit minová pole. Generál to udělal chytře tak, že neničil jedno po druhém, ale jel to cik cak aby zmátl nepřítele. To se také dařilo, protože se obranné oddíly soustředily často u polí, u kterých se zrovna nic nedělo. Ačkoliv dělaly jednotky PMC maximum aby pole zničili, v časovém limitu to bohužel nestihli a tak zůstalo jedno celé a jedno částečně odminované pole (z devíti) čímž vyhráli Arménci (červení hráči). Tímto bychom chtěli pochválit bránící červené hráče, kteří velmi urputně bránili základnu a minová pole čímž se jim podařilo zvítězit. Tímto děkujeme oběma generálům z týmu M.S.A.T.Ještě bychom se chtěli omluvit, ale na akci nám na poslední chvíli vypadla ze zdravotních důvodů pomocnice a z důvodu její nepřítomnosti se značně zpozdila registrace a následně i začátek hry. Toto je nám velmi líto, protože víme, že to mnohým hráčům zkazilo den. Vynaložíme maximální úsilí k tomu aby se podobné věci příště neopakovaly. Několik fotek z akce naleznete v galerii a výše je video od Kubise.
Konec akcí Guardian:3?
27.09.2019
Minulý víkend se uskutečnil v pořadí desátý Guardian:3, který si oblíbili hráči s tlačnými zásobníky, kteří používají zbraně s limitem úsťové rychlosti do 130 m/s a kteří mají v oblibě akce s menším počtem účastníků. Série Guardian:3 je jedna z mála sérií, které neprošly během let téměř žádnými změnami. Dokonce rozvržení mapy a stožárů, bylo taktéž celou dobu stejné.


Protože svým hráčům rádi přinášíme inovace, rozhodli jsme se sérii ukončit a přinést něco nového. Inovovaná a opět o něco taktičtější herní série ponese název Guardian:4. Těšit se můžete na zachování limitů ze trojky (limit 130 m/s, pouze tlačné zásobníky, omezený počet hráčů, maximálně 2 snipeři ve hře, delší frekvence respawnu) + akce zůstane na základně v Leskovci.


Hráči již nebudou rozděleni na tři strany, ale jen na dvě. Zásahem do primární zbraně bude zbraň vyřazena a obnovena může být pouze na respawnu. Budou se tedy hodit záložky. Hráči začnou bez map a bez informací o pozici stožárů. Po startu tedy nevyběhnou cíleně velké skupiny k nejbližším stožárům, ale pravděpodobně se vydají menší skupinky opatrně do prostoru, kde budou hledat stožáry a boxy.


Boxy budou obsahovat výhody pro danou stranu (každá strana bude mít svoje označené bedny). Uvnitř naleznete například kótované mapy pro lepší komunikaci vysílačkami (bez vyznačených klíčových míst), box s medipackem (zkracujícím respawn) nebo mapu odhalující pozice všech stožárů a boxů.
 První akci nové série můžete očekávat v roce 2020. Díky tomuto odhalení (které ale není zcela detailní a kompletní) se však možná dočkáte nějakého nepodařeného klonu od jiných pořadatelů i dříve.
Akce plánované pro druhou půli roku
25.08.2019
Pro druhou půli roku chystáme následující akce. V polovině září (sobota 14.9) plánujeme ve Frýdku odloženou akci "Project Aurora", při které budou účastníci rozděleni do družstev s radistou, velitelem a medikem. Máme pro ně nachystaný novou dosud nepoužitou herní náplň a těšit se můžete i na generály z týmu MSAT. V Leskovci pak koncem září plánujeme dvě akce. V sobotu 21.9 to bude intenzivní akce "Guardian:9 (12th)" s přítomností Jaggernauta a v neděli 22.9 se uskuteční akce "Guardian:3 (10th)" s omezenou úsťovou rychlostí, tlačnými zásobníky, omezeným počtem hráčů a sniperů. 12.10 se pak ve Frýdku uskuteční další z akcí "Team Fortress" s mnoha úkoly, unikátními herními postavami a opět i štíty.
 
         
Následující víkend 19.10 je v Leskovci v plánu pokračování milsim akce Iran Crisis s mnoha novými herními prvky, herními vozidly, stařešinou v každé vesnici a generály s názvem "Afghan Crisis". Délka herní doby je otevřená. V úvahu připadá i začátek v pátek večer pro některé ze zájemců. Ve Frýdku se 2.11 uskuteční pravidelná akce "Icebox 3", která bude upravena tak, že proti sobě nebudou bojovat 4 strany, ale 3. Poslední akci chystáme v Leskovci 16.11. O jakou akci půjde necháme zatím otevřeno. Kromě výše uvedených akcí, je možné že se na podzim uskuteční i "Octopus 2". Vše najdete v sekci "airsoftové akce".
Kdo ovládl akce Blackbox 3 a Challenger?
06.08.2019
Při prvním srpnovém víkendu jsme pořádali hned dvě akce, které byly zároveň jediné během letních prázdnin. Šlo o sobotní intenzivní akci "Blackbox 3" a nedělní akci "Challenger", kterou mohli hráči pojmout velmi takticky. Teď už k výsledkům sobotní akce, které se zúčasnilo více než 130 hráčů. První hru ovládli zelení s 98 body, následovali modří s 57 body, dále se umístili červení s 39 body a poslední byli žlutí s 0 body. Druhé hře opět dominovali zelení, kteří získali 139 bodů, druzí tentokrát byli žlutí s 97 body, třetí místo obsadili modří s 84 body a na posledním místě se umístili červení s 15 body. Fotky od Cykloforesta.


Nedělní akce Challenger se skládala ze tří samostatných her při kterých nás zajímalo, která z útočících stran byla nejúspěšnější. Žlutí jako útočníci vydrželi neodhaleni 5 minut a během časového limitu získali 103 bodů. Když byli útočníci červení vydrželi bez odhalení 6 minut a získali 149 bodů. Nejúspěšnější byli modří, kteří zároveň vydrželi nejdéle bez odhalení a to 7 minut. Při útoku se jim podařilo získat 182 bodů. Hráčům, kteří se zúčastnili obou her děkujeme. Pár fotek je k vidění v galerii.
Výsledky poslední Jakubčovické soutěže "GGC 2019"
06.08.2019
První pistolovou soutěž pětičlenných družstev jsme v bývalé věznici v Jakubčovicích nad Odrou uspořádali v roce 2015. Od té doby popularita těchto soutěží vzrostla a systém a velmi podobná pravidla převzalo množství dalších pořadatelů. Naše "soutěžní cesta" se v Jakubčovicích v roce 2019 uzavírá. Areál čeká demolice a teď můžeme říct, že rozloučení s posledním ročníkem bylo skvělé. Z našeho pohledu byl areál pro podobnou soutěž ideální a jelikož nemáme náhradu, nebudeme pravděpodobně další soutěže pořádat.


Sešlo se 10 družstev, která do hry vložila maximum. Na první pohled šlo vidět, že všichni vynakládají při každém kole maximální úsilí pro získání co největšího počtu bodů. Nyní už bodové výsledky jednotlivých družstev včetně umístění od nejnižšího po nejvyšší: 10. Bezhlavá Kuřata: 62 bodů | 9. Fighting Manguses: 73 bodů | 8. Airwolfs: 75 bodů | 7. MSAT: 77 bodů | 6. SOGOS: 83 bodů | 5. Pendechos: 95 bodů | 4: Hydra Squad: 96 bodů | 3. ODST: 101 bodů | 2. Infidels: 113 bodů | 1. CAAS: 114 bodů. Všem účastníkům děkujeme a vítězům blahopřejeme. Pár fotek je v galerii, níže je video od Malýho Hanze:
 
Strana 1 z 14